Търсене в сайта
Форма за вход
  1.  
  2. забравена парола?


Предстоящи курсове по ЕО 304/2008 и Наредба 8121з-1100 през месеците Юни и Юли

22 Май 2017

Уважаеми колеги и партньори,

Имаме  удоволствието да ви информираме, че фирма „Сектрон” съвместно с ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР на фирма СОТ 161  организира курсове за обучение / пресертифициране по чл. 6, т.1/ т.2 от Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. -"Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове." Предстои и първи курс за сертификация по смисъла на чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове.

 

Тип на обучението

Курс за поддръжка и обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове

Курс за първоначално обучение по

Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г.

Опреснителен курс по

Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. 

 

Този курс е необходим за  за сертификация по смисъла на чл.2, ал.2 от Регламент ЕО 304/2008 – дейности свързани с монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системи съдържащи флуорирани парникови газове.

Пълна информация за процедурата по издаване на разрешително може да откриете в т.5 Документи за правоспособност (сертификати) за работа със системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове http://www.nspbzn.mvr.bg/Za_NSPBZN/Structura/GDPBZN/NPIPBZN/Ekspertizi/napravlenie+OS.htm

Този курс е необходим на всеки инсталатор или фирма, която желае да "Поддържа и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове."

Курсът е създаден за всички притежатели на удостоверения за завършен курс по Наредбата за поддържане на пожароизвес-тителни системи, чиято валидност от 5 години изтича. След изтичането им е необходимо да изкарат опреснителен курс, за да получат ново удостоверение, което също ще бъде с валидност 5 години.

Стартира на:

15.06.2017

24  Юни 2017

11 Юли 2017

Продължителност на обучението

2 дни

Курсът стартира в събота и е с продължителност 10 дни

Курсът  е с продължителност 4 дни

Записване

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма до 14.06.2017 г.

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма до 23.06.2017 г.

Желаещите да участват в курса е необходимо да попълнят регистрационната форма  до 03.07.2017 г.

Цена

Цената за обучение на 1 курсист е  290 лв. без ДДС без вкл. такса за изпит към АМВР

Цената за обучение на 1 курсист е  790 лв. без ДДС

 

Цена за обучение на 1 курсист е - 420 лв. без ДДС .

Цена при записване на 2-ма или повече курсисти от една фирма се прилага цена от 380лв без ДДС на курсист .

Такса за изпит

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 20 лв..

Таксата за изпита се заплаща към АМВР след приключване на обучението.

В цената за обучението не е включена такса за провеждане на изпита, определена от АМВР, в размер на 30 лв. без ДДС.

Таксата за изпита е изискуема заедно с таксата за обучението

След потвърждение за провеждане на съответния курс е необходимо сумата за курса да бъде преведена по банковата сметка на Сектрон ООД:

Сектрон ООД

ЕИК: 831144177

IBAN: BG59RZBB91551060293012

BIC : RZBBBGSF

Банка: Райфайзен Банк АД 

Място на провеждане

Занятията ще се провеждат м/у 9:00 и 18:00ч. в сградата на фирма Сектрон на следния адрес: София, Бул. "Г.М. Димитров" № 52, сграда Сектрон/СОТ от преподаватели от Академията на МВР.

 

Фирма „Сектрон” си запазва правото да промени датата на стартиране на курса до набиране на минимален брой десет човека за курса