филтри

Изчисти филтрите
Назад

Покажи:

ново EC90EN
Salto EC90EN
мрежови енкодер за програмиране на SALTO карти
Служи също за проверка и източване на събития от картите, Мрежовият енкодер EC90EN е необходим при обекти където ще имаме мобилен достъп (BLE и NFC функционалности), както и при интеграцията и работа с външи системи (PMS, BMS и др.), Кодиране на карта за достъп: позволява издаването или кодирането на потребителски ключ-карти, задаването им към потребителски профили за достъп, програмиране на картата с последните забранени карти, за да бъдат обновени бравите, където ще се ползва картата (SVN)
SPACE-OPT-
Salto SPACE-OPT-
0033 SALTO ProAccess SPACE софтуер - Salto Wireless blue Допълнителен модул към Online софтуера позволяващ добавянето на BLE електронни брави в Wireless online системата на SALTO
SALTO ProAccess SPACE софтуер - Salto Wireless blue Допълнителен модул към Online софтуера позволяващ добавянето на BLE електронни брави в Wireless online системата на SALTO
SPABASIC
Salto SPABASIC
SALTO ProAccess SPACE софтуер за управление на хотелски системи
Софтуера ProAccess SPACE предлага допълнителни функционалности като мобилни ключове (BLE), групов чек-ин, пренастаняване и удължаване на престоя на гостите в реално време. Тези функции в допълнение на останалите хотелски предимства правят ProAccess SPACE подходящо решение за лесно управление на офлайн и он-лайн системи за хотели. WEB базиран софтуер с MS SQL база данни, Модулен с възможност за добавяне на различни функционалности на по-късен етап, Определяне на интерфейса за работа според нивото и нуждите на всеки потребител, До 4 000 000 потребителя и до 65 000 врати или контролери, Неграничени нива на достъп и до 1024 зони, Подходящ за малки обекти и хотели
ново SPACE-OPT-0028-1
Salto SPACE-OPT-0028-1
SALTO ProAccess SPACE
SALTO ProAccess SPACE софтуер - JustIN Mobile гостенски ключ. Допълнителен модул към Online софтуера позволяващ гостите-потребители да използват своя BLE смарт телефон за достъп до назначената врата. Подходящ за хотели. Безплатен за първата година и след това се заплаща на година на база броя стаи, които ще имат тази функционалност.
ново SPACE-OPT-0016-1
Salto SPACE-OPT-0016-1
мобилен потребител
SPACE-OPT-0016-1 мобилен потребител
PPD800 (PPD)
Salto PPD800 (PPD)
Портативно програмиращо устройство за хотелски системи SALTO XS4

SALTO PPD800 (PPD) - Портативно програмиращо устройство за хотелски системи SALTO XS4, PPD позволява да се задават основните данни на всяка брава по време на настройката на системата, като се програмира информацията, необходима за стартирането, рез PPD се вземат данни за диагностика състоянието на електронните брави Salto, Чрез PPD e възможно да се отвори вратата в случай, че ключ-картата е изгубена, когато бравата е в режим на неприкосновеност или ако батериите не осигуряват достатъчно захранване и не е възможно да се отключи чрез електронна карта